eu_flag
Tartu Ülikooli Raamatukogu Euroopa Liidu dokumendikeskus

E-ÕPPEMATERJALID

Paneuroopa Liit
Euroopa ├╝hendamine

Euroopa Liit

   Uurimused
   Andmebaasid
   EL riigid
   EL internetis
   EL hariduspoliitika
   EL teadustegevus
   EL seadusandlus
   EL uudised
   Viitamine ja terminid

Eesti ja Euroopa Liit

EL v├Áimalused

Euroopa Solidaarsuskorpus - Euroopa Liidu noortele
Euroopa Liidu server

Õigused ELis - nõustamine ja probleemide lahendamine: Siseturg.
 
Eesti Euroopa Liidu poliitika ja selle eesmärgid

 

 

Andmebaasid

 

NIMETUS

    SISU

Avatud andmete portaal Euroopa Liidu Avatud andmete portaal
CORDIS EL teadustegevuse andmebaas
CURIA Euroopa Kohtu, Üldkohtu ja Avaliku Teenistuse Kohtu otsuste, määruste, kohtujuristide ettepanekute jt. dokumentide tekstid
Dokumendiregister. Euroopa Komisjon Euroopa Komisjoni dokumentide register
Dokumendiregister. Euroopa Parlament Euroopa Parlamendi dokumentide register
Dokumendiregister. Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu dokumentide register
Dokumendiregistrite värav Juurdepääs Euroopa Liidu institutsioonide dokumendiregistritele
DORIE (DOcumentation et Recherche sur les questions Institutionnelles Européennes) Institutsioonide ja ELi otsustusprotsessiga seotud dokumendid ning selliste valitsustevaheliste konverentside materjalid, kus on käsitletud asutamislepingute muutmist.
EMIRE Online version of the European Employment and Industrial Relations Glossaries
EU Bookshop online juurdepääs EL publikatsioonidele, võimalus alla laadida tasuta pdf-faile või tellida materjale paberkandjal
EurActiv Sõltumatu meediaportaal EL teemadel
Euroopa e-õiguskeskkonna portaal European e-Justice Portal teave Euroopa Liidu ja liikmesriikide õiguse ning kohtumenetluste kohta
Euroopa Komisjoni komiteemenetluse register Komisjonile antakse sageli volitused ELi õigusaktide rakendamiseks ELi liikmesriikide esindajatest moodustatud komiteede kaasabil.
Register sisaldab komiteede tööga seotud taustateavet ja dokumente
Euroopa Liidu avatud andmete portaal Euroopa Liidu institutsioonide ja muude asutuste andmed
Euroopa Liidu õigusaktide kokkuvõtted Õigusaktide kokkuvõtted valdkondade kaupa
Euroopa Ülemkogu kohtumiste järeldused / European Council Conclusions Euroopa Ülemkogu kohtumiste järeldused Ülemkogu kodulehel
 
Euroopa Ülemkogu kohtumiste järeldused Euroopa Parlamendi kodulehel EUROPEAN COUNCIL SUMMITS 1985 - 2005
Euroopa Ülemkogu kohtumiste järeldused Euroopa Komisjoni pressiteadete andmebaasis Palun valige rubriigi "Search by institution/by type of document" alt "European Council".
Euroopa Ülemkogu kohtumiste ülevaade koos dokumentidega Wikipeediast  List of European Council meetings
EUROPAGES Euroopa firmade andmebaas
European Sources Online (ESO) info Euroopa Liidu ja Euroopa riikide majanduse, poliitika ja õiguse kohta. Sisaldab täistekste, referaate, õigusakte, pressiteateid. Koostatakse EL  dokumendikeskuste koostöös Cardiff University eestvedamisel
EUROSTAT EL Statistikatalituse andmebaasid
EUR-Lex Juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele
EUREKA Turule orienteeritud teadustegevus
EURES Töö- ja koolitusvõimalused Euroopas
Economic databases and indicators Majandusnäitajad ja -andmebaasid
EUROBAROMETER Arvamusuuringud
EUROVOC Euroopa Liidu mitmekeelne tesaurus
EU Whoiswho Euroopa Liidu elektrooniline kontaktkataloog
Find-eR Euroopa Komisjoni Raamatukogu laiendatud kataloog, mis sisaldab ka online ressursse – uurimistöid ja e-raamatuid.
IATE Mitmekeelne terminoloogia andmebaas
IPEX Teabevahetuse portaal EL riikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel
Market Access Database Kabanduspoliitika, tollid
Mutual Information System on Social Protection (MISSOC)
MISSOC Comparative Tables Database
Euroopa Liidu ja EFTA maade sotsiaalkaitse infosüsteemi võrdlustabelid
N-Lex EL liikmesriikide seadusandluse portaal
OEIL Euroopa Parlamendi andmebaas, mis kajastab õigusloome protsessi, sisaldab seadusandlust ettevalmistavaid dokumente
QOTA Tollid - kvoodid ja ülemmäärad
RAPID Euroopa Komisjoni pressiteadete andmebaas
Statewatch Inimõiguste ja kodanikuvabaduste jälgimine
Taxes in Europe Maksustamine EL liikmesriikides, seadusandlus, eraisikute, ettevõte maksumäärad, aktsiisid jm maksud
Treaties Office Database of the European External Action Service Euroopa Välisteenistuse Euroopa Liidu välislepingute andmebaas
TED (Tenders Electronic Daily) Riigihankeid käsitleva Euroopa Liidu Teataja lisa onlain-versioon

 

euroinfo @ utlib.ee
Viimane muudatus: 01.02.2018