eu_flag
Tartu Ülikooli Raamatukogu Euroopa Liidu dokumendikeskus

E-ÕPPEMATERJALID

Paneuroopa Liit
Euroopa ├╝hendamine

Euroopa Liit

   Uurimused
   Andmebaasid
   EL riigid
   EL internetis
   EL hariduspoliitika
   EL teadustegevus
   EL seadusandlus
   EL uudised
   Viitamine ja terminid

Eesti ja Euroopa Liit

EL v├Áimalused

Euroopa Solidaarsuskorpus - Euroopa Liidu noortele
Euroopa Liidu server

Õigused ELis - nõustamine ja probleemide lahendamine: Siseturg.
 
Eesti Euroopa Liidu poliitika ja selle eesmärgid

 

 

Euroopa Solidaarsuskorpus - Euroopa Liidu noortele

Euroopa Solidaarsuskorpus on Euroopa Liidu uus algatus, mille abil luuakse noortele võimalused vabatahtlikus tegevuses osalemiseks või sellistes projektides töötamiseks, mis on suunatud Euroopa kogukondadele ja inimestele.

Selle kuulutas septembris 2016 välja Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker oma iga-aastases kõnes olukorrast Euroopa Liidus ning see käivitati ametlikult detsembris 2016.

https://europa.eu/youth/solidarity/FAQ_et

Euroopa solidaarsuskorpus annab 18–30-aastastele noortele võimaluse teha vabatahtlikku või tasustatud tööd ning aidata kogukonda ja ühiskonda laiemalt, saades samal ajal väärtuslikke elu- ja töökogemusi.

 
Euroopa vajab rohkem solidaarsust

Oma 14. septembril 2016 peetud kõnes Euroopa Liidu olukorra kohta teatas Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker Euroopa solidaarsuskorpuse loomisest.

„Euroopas on palju noori sotsiaalselt mõtlevaid inimesi, kes on nõus ühiskonda sisuliselt panustama ning näitama üles solidaarsust. Me saame luua neile võimalused seda teha. Solidaarsus on liitu koos hoidev jõud,“ sõnas ta.

Euroopa solidaarsuskorpuse eesmärk on anda 18–30-aastastele noortele võimalus midagi ära teha ELis raskes olukorras olevate inimeste heaks. Noorte panus aitab riiklikel ja kohalikel ametiasutustel, vabaühendustel ja ettevõtjatel tulla toime mitmesuguste probleemide ja kriisidega, kuid osalemisest on kasu ka noortele endile.

Eesmärgid

  • Hakata solidaarsust kui ELi väärtust rakendama tegelikus elus
  • Aidata toime tulla ühiskonna, keskkonna ja loodusõnnetustega seotud probleemidega
  • Anda noortele võimalus aidata seal, kus seda kõige enam vajatakse

Võimalused noortele

  • Elu- ja töökogemuste saamine
  • Uute oskuste ja keelte õppimine
  • Teiste, sh ühiskonna kõige haavatavamate aitamine ja toetamine

Noored saavad kogemusi, lahendades probleemseid olukordi, näiteks kogukondade ülesehitamine pärast loodusõnnetusi, sotsiaalse tõrjutuse vähendamine või pagulaste ja rändajate vastuvõtmine ja integreerimine.

Vt infot siit https://ec.europa.eu/info/eu-solidarity_et 

https://europa.eu/youth/SOLIDARIty_et

 

 

Viimane muudatus: 09.01.2017