eu_flag
Tartu Ülikooli Raamatukogu Euroopa Liidu dokumendikeskus

E-ÕPPEMATERJALID

Paneuroopa Liit
Euroopa ühendamine

Euroopa Liit

   Uurimused
   Andmebaasid
   EL riigid
   EL internetis
   EL hariduspoliitika
   EL teadustegevus
   EL seadusandlus
   EL uudised
   Viitamine ja terminid

Eesti ja Euroopa Liit

EL võimalused

Euroopa Solidaarsuskorpus - Euroopa Liidu noortele
Euroopa Liidu server

Õigused ELis - nõustamine ja probleemide lahendamine: Siseturg.
 
Eesti Euroopa Liidu poliitika ja selle eesmärgid

 

 

Võimalused Euroopa Liidus - infomaterjalid ja portaalidEuroopa tööalase liikuvuse portaal EURES
Tööturu portaal EURES Eesti http://www.eures.ee/Töötamine Euroopa Liidu heaks


Study in Europe


Euroopa Noorteportaal  http://europa.eu/youth/


Euroopa infovõrgustik Eurodesk  http://www.eurodesk.org/edesk/

Õppimis- ja enesetäiendamisvõimaluste portaal PLOTEUS

Braintrack   - Põhjalik ülevaade ülikoolidest kogu maailmas

Study Abroad   - Praktiline infomaterjal välismaale õppima minejaleOskuste ja kvalifikatsiooni raamistik EUROPASS
Programm Euroopa Noored

Praktiline teave ELi kodanikele ja nende peredele

Teie Euroopa - teie võimalus. Praktiline teave ettevõtluseks Euroopas

SOLVIT  - võrgustik piiriüleste probleemide lahendamiseks, mis on tingitud ELi õigustiku väärast kohaldamisest liikmesriikide ametiasutuste poolt

SOLVITi elektroonilise kaebuse vorm nõustamiseks ja probleemide lahendamiseks

EL tarbija nõustamiskeskus

DOLCETA - veebipõhine tarbijakoolituse portaal

SA Archimedes

Eesti Teadusagentuur

Rajaleidja - karjääriplaneerimist toetav internetileht

Üld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja Sihtasutus Innove

CV-Online Estonia OÜ

Töövahenduskeskkond

Tööportaal

Eesti Töötukassa

Euroopa väikeettevõtete portaal

Euroopa e-õiguskeskkonna portaal - teave Euroopa Liidu ja liikmesriikide õiguse ning kohtumenetluste kohta

Ühtsete kontaktpunktide portaal Euroopa teenusepakkujatele


 

Viimane muudatus: 17.02.2017