eu_flag
Tartu Ülikooli Raamatukogu Euroopa Liidu dokumendikeskus

E-ÕPPEMATERJALID

Paneuroopa Liit
Euroopa ├╝hendamine

Euroopa Liit

   Uurimused
   Andmebaasid
   EL riigid
   EL internetis
   EL hariduspoliitika
   EL teadustegevus
   EL seadusandlus
   EL uudised
   Viitamine ja terminid

Eesti ja Euroopa Liit

EL v├Áimalused

Euroopa Solidaarsuskorpus - Euroopa Liidu noortele
Euroopa Liidu server

Õigused ELis - nõustamine ja probleemide lahendamine: Siseturg.
 
Eesti Euroopa Liidu poliitika ja selle eesmärgid

 

 

EL erinevate institutsioonide dokumentide viitamine

Euroopa Liidu Teataja (ELT)

Euroopa Liidu Teataja ilmub viis korda nädalas. Iga väljaanne on nummerdatud. Igal seerial on oma numbriline järjestus, mis algab igal aastal algusest peale.

Osutamine Euroopa Liidu Teatajale.
Inglise ja prantsuse keeles kasutatakse kolme nimekuju: täisnime, lühinime ja lühendeid. Täisnimi inglise  keeles on Official Journal of the European Union ja prantsuse keeles Journal officiel de lÿUnion  européenne (kursiivis) ning seda kasutatakse tekstis, akti jõustumise sättes ja parandustes, kui viidatakse  teksti esialgsele ilmumisele. Lühinimi inglise keeles on Official Journal ja prantsuse keeles Journal officiel  (ei ole kursiivis) ning seda kasutatakse sellistes allviidetes nagu "See page . of this Official Journal." ja "Not  yet published in the Official Journal."
Ingliskeelsed lühendid on OJ L, OJ C, OJ C ... A, OJ C ... E ning prantsuskeelsed JO L, JO C, JO C ... A,  JO C ... E.

Eesti keeles on kasutusel ainult täisnimi ja lühendid.

Täisnimi on Euroopa Liidu Teataja.

Enne 1. veebruari 2003 nimetati Euroopa Liidu Teatajat Euroopa Ühenduste Teatajaks.
Lühendid on ELT L, ELT C, ELT C ... A, ELT C ... E.

Läbi aegade on viitamise viis varieerunud uute seeriate üllitamise tõttu:

- enne 1. juulit 1967 on lehekülgede numeratsioon jooksev. Leheküljenumbrile järgnevad aasta kaks viimast numbrit:
EÜT 106, 30.10.1962, lk 2553/62.

- alates 1. juulist 1967 algab iga EÜT 1. leheküljega:
EÜT 174, 31.7.1967, lk 1.

- 1. jaanuaril 1968 luuakse L- ja C-seeria:
EÜT L 32, 6.2.1968, lk 6.
EÜT C 1, 12.1.1968, lk 1.

- 1. jaanuaril 1978 luuakse S-seeria:
EÜT S 1, 7.1.1978, lk 1.

- 1991. aasta alguses luuakse C ... A-seeria:
EÜT C 291 A, 8.1.1991, lk 1.

- 31. augustil 1999 luuakse C ... E-seeria:
EÜT C 247 E, 31.8.1999, lk 28.

- 1. veebruarist 2003 on EÜT asemel ELT.

vt. http://publications.europa.eu/code/et/et-130100.htm
 
 
 

Euroopa Komisjoni dokumentidele viitamine

Alates 27. jaanuarist 2012 osutatakse komisjoni dokumentidele järgmiselt:
COM(2012) 558 final, 7. november 2012
JOIN(2012) 558 final, 7. november 2012
SEC(2012) 558 final, 7. november 2012
SWD(2012) 558 final, 7. november 2012
Vanematele dokumentidele viidatakse järgmiselt:
kasutatakse eestikeelseid lühendeid „KOM“, „SEK“ ja „lõplik“,
vanemates kui 1998. aasta dokumentides on aastaarv sulgudes kahekohaline, alates 1998. aastast on see neljakohaline:
KOM(97) 558 (lõplik), 7. november 1997
KOM(2011) 558 (lõplik), 7. november 2011
SEK(97) 558 (lõplik), 7. november 1997 
SEK(2011) 558 (lõplik), 7. november 2011


vt. http://publications.europa.eu/code/et/et-5020100.htm

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Euroopa Regioonide Komitee dokumentidele viitamine

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Euroopa Regioonide Komitee dokumentidele viidatakse järgmiselt:
CES 1132/99 (enne 2000. aastat)
CES 871/2002 (2000.–2002. aastani)
CESE 1394/2003 (alates 2003. aastast)
CdR 267/2008


 
  Euroopa Parlamendi dokumentide viitamine

Euroopa Parlamendi dokumentide viited koosnevad järgmistest elementidest:
 

PE DOC A4 – 0362/97
***III

PE – Parlament Européen (Euroopa Parlament)
A (B,C) – seeria
4 (1, 2, 3) – näitab, et ettekanne on esitatud neljanda (1994 – 1999) otse valitud Euroopa Parlamendi ajal.
0362/97 – neljanda parlamendi 362. ettekanne 1997. aastal. Numeratsioon ei alga mitte aasta algusest, vaid on jätkuv parlamendi tegutsemisaja jooksul.
***III – näitab, mitmenda lugemisega on tegemist (antud näite puhul on tegemist kolmanda lugemisega)
 


Viitamine Euroopa Kohtu ja  Üldkohtu lahenditele

Digitaalsed kohtulahendite kogumikud
 
Euroopa Liidu Kohus on võtnud kasutusele uue kohtupraktikale viitamise meetodi. Selles on kombineeritud ECLI osad (v.a tähis „ECLI“ ise) ning kohtulahendi tavanimetus ja kohtuasja registrinumber. Niimoodi on tähistatud kõik kohtulahendid alates 1954. aastast. Iga Euroopa Liidu kohus võttis selle kasutusele järk-järgult alates 2014. aasta esimesest poolaastast ning selle kasutamine ühtlustati liidu kohtute vahel 2016. aasta jooksul
 
Lisateavet vt. Euroopa Liidu Kohtu veebisaidilt: Curia (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_125997/et)
 
Euroopa kohtulahendi tunnuse (ECLI) kohta vt. infot http://publications.europa.eu/code/et/et-240500.htm

 

Kohtulahendite kogumike paberväljaanded

Kohtulahendid avaldati trükis väljaandes Euroopa Kohtu ja Üldkohtu lahendite kogumik (kuni 2011) või Kohtulahendite kogumik – Avalik teenistus (kuni 2009):
15. jaanuari 1986. aasta otsus kohtuasjas 52/84: komisjon vs. Belgia (EKL 1986, lk 89, punkt 12)
28. jaanuari 1992. aasta otsus kohtuasjas T-45/90: Speybrouck vs. parlament (EKL 1992, lk II-33, punkt 2)
9. veebruari 1994. aasta otsus kohtuasjas T-3/92: Latham vs. komisjon (EKL AT 1994, lk I-A-23 ja II-83, punkt 2)
NB!
Lissaboni lepingu jõustumisega 1. detsembril 2009 muutusid järgmised nimetused: Euroopa Ühenduste Kohus muutus Euroopa Liidu Kohtuks ja Esimese Astme Kohus Üldkohtuks.
 


 
   
Bülletääni viitamine


Bull. EU 10/1998 1.1.

Bull. EU - väljaande pealkiri
10 - väljaande number
1998 - aasta
1.1. - viite number
 

 

Viimane muudatus: 19.02.2018