eu_flag
Tartu Ülikooli Raamatukogu Euroopa Liidu dokumendikeskus

E-ÕPPEMATERJALID

Paneuroopa Liit
Euroopa ühendamine

Euroopa Liit

   Uurimused
   Andmebaasid
   EL riigid
   EL internetis
   EL hariduspoliitika
   EL teadustegevus
   EL seadusandlus
   EL uudised
   Viitamine ja terminid

Eesti ja Euroopa Liit

EL võimalused

Euroopa Solidaarsuskorpus - Euroopa Liidu noortele
Euroopa Liidu server

Õigused ELis - nõustamine ja probleemide lahendamine: Siseturg.
 
Eesti Euroopa Liidu poliitika ja selle eesmärgid

 

 

Europe Direct Lõuna-Eesti infopunkt

E-ÕPPEMATERJALID. Paneuroopa Liit. PANEUROOPA

PANEUROOPA
EUROOPA UNIOON
AVALIK ARVAMUS
Töölehed
Pan-Euroopa liikumine ja Eesti

1920. aastatel sündis liikumine, mis pakkus Euroopa probleemidele senisest erinevat lahendust. Selle eestvedajaks ja propageerijaks oli krahv Richard Coudenhove-Kalergi.

1923.a avaldas R.Coudenhove-Kalergi raamatu "Paneuroopa" ja samal aastal asutati Viinis Paneuroopa Liit. 1926. aastal toimus Viinis esimene Paneuroopa kongress, kus osales üle 2000 poliitiku, kultuuritegelase, töösturi ja ajakirjaniku. Kongressi järel loodi mitmes Euroopa riigis Paneuroopa Liidu kohalikke harusid .

Paneuroopa Liidu kandvaks ideeks oli eelkõige üldine Euroopa rahvaste rahuidee, riikide rahulik koostöö föderatiivse Šveitsi ja USA eeskujul. Samas ei tähendanud Paneuroopa USAle sarnanevat ühtse põhiseaduse, keele ja valitsusega föderatiivse riigi loomist. Euroopa institutsioonid pidid lahendama tekkivaid tüliküsimusi riikide vahel. Teine oluline aspekt oli majanduslik koostöö. Paneuroopa Liit pidi julgustama kapitali paremat korraldamist ja tagama nii kõrgema elatustaseme kogu Euroopas. Vastastikuses majanduslikus seotuses nähti lepingute kõrval kestva rahu parimat tagatist.

Eesti poliitikutest oli Paneuroopa Liiduga kõige rohkem seotud Eesti Vabariigi välisminister ja diplomaat Kaarel Robert Pusta. K.R.Pusta algatas 1926. aastal Paneuroopa Eesti Ühingu loomise, mis esialgu küll läbi kukkus. Alles 14.augustil 1929. aastal loodi Tallinnas Paneuroopa Eesti Ühing, mille esimeheks valiti Ants Piip. Ühingusse astus teiste tuntud poliitikute ja riigimeeste kõrval ka Jaan Tõnisson. K.R.Pusta tutvustas Paneuroopa põhimõtteid ka Eesti ajakirjanduses. K.R.Pusta "Paneuroopa liikumine ja selle lähemad ülesanded" ajaleht "Postimees" 16 ja 17 august.1929 .

Lisaks ühtse Euroopa idee propageerimisele kirjastas Paneruoopa Eesti Ühing Paneuroopa teemalisi raamatuid. Lisaks ülalmainitud "Paneuroopale" ilmus Eestis ka R.Coudenhove-Kalergi "Paneuroopa ABC". 1931

<< Tagasi   << Algusse