eu_flag
Tartu Ülikooli Raamatukogu Euroopa Liidu dokumendikeskus

E-ÕPPEMATERJALID

Paneuroopa Liit
Euroopa ühendamine

Euroopa Liit

   Uurimused
   Andmebaasid
   EL riigid
   EL internetis
   EL hariduspoliitika
   EL teadustegevus
   EL seadusandlus
   EL uudised
   Viitamine ja terminid

Eesti ja Euroopa Liit

EL võimalused

Euroopa Solidaarsuskorpus - Euroopa Liidu noortele
Euroopa Liidu server

Õigused ELis - nõustamine ja probleemide lahendamine: Siseturg.
 
Eesti Euroopa Liidu poliitika ja selle eesmärgid

 

 

Europe Direct Lõuna-Eesti infopunkt

E-ÕPPEMATERJALID. Euroopa ühendamine. 1980. aastad.

1950. aastad.
1960.-1970. aastad.
1980. aastad.
Töölehed
1980. aastad. Euroopa Ühendustest Euroopa Liiduni

1980. aastate esimesel poolel jätkus varasem seisak. Euroopa Ühendustega liitusid vaesemad Lõuna-Euroopa riigid. 1981. aastal liitus Kreeka. 1970.-aastatel valitsenud sõjaväelise diktatuuri järel tähendas see samm Kreeka jaoks taasühinemist demokraatliku Euroopaga, samuti tunti vajadust investeeringute järele. Sarnastel põhjustel liitusid 1986.aastal Hispaania ja Portugal. "Ühisturg võtab uusi liikmeid" ajaleht Noorte Hääl 08.06.1979,  "Rahvavastase otsuse ebapopulaarsus" ajaleht Rahva Hääl 07.01.1981, "EMÜ laiendamine" ajakiri Välispanoraam 1985, lk 64-74 1986.

Euroopa Ühenduste majanduselus oli jätkuvalt olulisel kohal põllumajanduspoliitika. "EMÜ ´80 " ajakiri Välispanoraam 1980, lk 423-426 1981, "EMÜ ´ 81" ajakiri Välispanoraam 1981, lk 396-411 1981, "EMÜ ´ 82" ajakiri Välispanoraam 1982, lk 472-478 1983, "EMÜ´ 83" ajakiri Välispanoraam 1983, lk 483-492 1984, "EMÜ: taas läbikukkumine" ajaleht Rahva Hääl 14.06.1985, T.Made "Lääne-Euroopa integratsiooni keerulised ajad" ajakiri Eesti Kommunist 1985 nr 9, lk 56-59.

1986.aastal sõlmiti Ühtse Euroopa Akt (ÜEA, jõustus 1987), mis kujutas endast Rooma lepingute uuemat varianti ning andis tugeva tõuke integratsiooni arengule. Selle keskseks eesmärgiks oli viimaste takistuste kõrvaldamine ühtse turu lõpliku käivitumise teelt. Euroopa Komisjon sõnastas nn. neli põhivabadust - kaupade, teenuste, kapitali ja tööjõu vaba liikumise ühenduse territooriumil. "EMÜ ´ 86" ajakiri Välispanoraam 1986, lk 114-115 1987.

1987. aastal oli Rooma Lepingute 30. aastapäev, Euroopa Ühenduste suurimaks probleemiks oli jätkuvalt majanduskoostöö.  "EMÜ juubel" ajakiri Välispanoraam 1987, lk 349-352 1988, T. Made " EMÜ tukub" ajakiri Aja Pulss nr 9 1k 15-17 1987. Samas oli poliitiline olukord Euroopas muutumas, NSVL-i Ida-Euroopa satelliitriigid soovisid vabaneda kommunistide võimust. 1989. aasta novembris langes Berliini müür ja 1990. aastal taasühines Saksamaa. Ida- ja Lääne- Euroopat eraldanud raudne eesriie oli langenud.

Eesti ajakirjanduses käsitleti Euroopa Ühenduse teemat ilma nõukogude ideoloogiata .

L. Ebre "Euroopa töömees ja tema suveräänsus" ajakiri Aja Pulss nr 7 lk 18-19 1989. Samas oli Balti riikide küsimus Euroopa Ühendustele ja Euroopa Komisjonile poliitiliselt tundlik teema. 1989. aasta jaanuaris võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni Balti riikide olukorrast ja veebruaris külastas Eestit Euroopa Parlamendi Balti Intergrupi delegatsioon.

M. Saarna " Tagasiteel Euroopa rahvaste perre" ajakiri Aja Pulss nr 11 lk 15-16 1989.

 Euroopa Parlamendi toetus oli küll pigem moraalne ja alles Eesti taasiseseisvumise järel 1991. aasta augustis said 1992. aasta alguses alata läbirääkimised Eesti Vabariigi ja Euroopa Ühenduste vahelise majanduskoostöö lepingu sõlmimise üle.

Euroopa Liidu leping allkirjastati Maastrichtis 7. veebruaril 1992 ning see jõustus 1. novembril 1993. Lepinguga loodi liikmesriikide valitsuste vahelised uued koostöövormid kaitsepoliitika ning justiits-ja siseasjade valdkonnas, kehtestati reeglid tulevasele ühisrahale. Lisades valitsustevahelise koostöö olemasolevasse ühenduse süsteemi, loodi Maastrichti lepinguga uus struktuur, mille kolm sammast hõlmavad nii poliitika- kui majandusvaldkondi.

"EÜ tippkohtumisest " ajaleht Rahva Hääl 10.12. 1991, "Euroopa ühine raha hiljemalt 1999. aasta alguseks" ajaleht Rahva Hääl 11.12.1991, "Helmuth Kohl : tippkohtumine Maastrichtis oli edukas" ajaleht Rahva Hääl 12.12. 1991, A. Alaküla " Täna Maastrichtis: vastuseisja e kits kärneriks" ajaleht Postimees 09.12. 1991, E. Põder " ECU on eküü" ajakiri Aja Pulss nr 2 lk 34-36 1992, H. Tiido " Maastrichtis otsustati: 1992-1993-1995-1999" ajakiri Aja Pulss nr 4 lk 29-30 1992, A. Saar " Ühtsus ja meie " ajakiri Aja Pulss nr 10 lk 27 -28 1992, A. Põder "Eile ühines Euroopa" ajaleht Rahva Hääl 08.02.1992.


Eesti ühinemiseni Euroopa Liiduga oli jäänud veel kaksteist aastat.


Kasutatud kirjandus :
"Euroopa ühendamise lugu " Paavo Palk 2003

<< Tagasi   << Algusse