eu_flag
Tartu Ülikooli Raamatukogu Euroopa Liidu dokumendikeskus

E-ÕPPEMATERJALID

Paneuroopa Liit
Euroopa ühendamine

Euroopa Liit

   Uurimused
   Andmebaasid
   EL riigid
   EL internetis
   EL hariduspoliitika
   EL teadustegevus
   EL seadusandlus
   EL uudised
   Viitamine ja terminid

Eesti ja Euroopa Liit

EL võimalused

Euroopa Solidaarsuskorpus - Euroopa Liidu noortele
Euroopa Liidu server

Õigused ELis - nõustamine ja probleemide lahendamine: Siseturg.
 
Eesti Euroopa Liidu poliitika ja selle eesmärgid

 

 

Europe Direct Lõuna-Eesti infopunkt

E-ÕPPEMATERJALID. Euroopa ühendamine. 1960.-1970. aastad.

1950. aastad.
1960.-1970. aastad.
1980. aastad.
Töölehed
1960.-1970. aastad. Seisakust Euroopa koostöö tihenemiseni

1960. aastatel EMÜ-s toimunud sündmused ja protsessid ei jõudnud ENSV ajalehtede vahendusel lugejateni. Ometi oli see aeg, kui EMÜ poliitilise ühinemise edendamise käigus tekkisid mitmed vastuolud. Prantsusmaa president Charles de Gaulle oli korduvalt vastu Suurbritannia liitumisele EMÜ-ga, väites et Suurbritannia on merele orienteeritud saareriik, mis ei suuda alluda ühisturu reeglitele. Alles C. de Gaulle tagasiastumine 1969.aastal võimaldas Suurbritannial EMÜ-ga ühineda. Ilmus küll üks ülevaatlik artikkel Ühisturu kohta ajakirjas Küsimused ja vastused, aga see kuulus oma olemuselt ideoloogiliselt õigete tüüptekstide hulka. "Mida kujutab endast Ühisturg?" ajakiri Küsimused ja vastused 1963 nr 6 lk 7-12.

1973. aastal toimunud I laienemine jäi ajakirjanduses tähelepanuta, välja arvatud Norra referendumi tulemused. "Endiselt protestid" ajaleht Noorte Hääl 21.01.1972. Suurbritannia, Taani ja Iirimaa liitumist Euroopa Ühendustega kajastati põhjalikumalt ajakirjas Välispanoraam. "Inglismaa- Euroopa Ühisturg: arvestusabielu" ajakiri Välispanoraam 1970, 1971 lk 33-35, "Euroopa Majandusühenduse laienemine" ajakiri Välispanoraam 1972, 1973 lk 38-42.

Üheks põhjuseks, miks ajakirjanduses Euroopa teema vähe käsitlemist leidis olid samaaegselt mujal maailmas toimunud sündmused. Vietnami sõda, Kuuba kriis jne. Samuti eirasid NSVL ja VMN järjekindlalt Euroopa Ühenduste tegevust. Esimesed ametlikud kontaktid VMN - ja Euroopa Ühenduste vahel toimusid alles 1975.aastal ja need ei viinud kuhugi.

Trükimeedias hakkasid uued tuuled  puhuma 1970.aastatel, mil asutati välispoliitilisi teemasid kajastav ajakiri Välispanoraam (ilmus aastatel 1970-1988). Ajakiri ilmus kord aastas ja oli NSVL keskajakirjanduses ja erinevate sotsialismileeri kuuluvate maade ajakirjanduses avaldatud tõlkematerjalide kogumik. Välispanoraamis kajastati Euroopa Ühenduses toimuvat eelkõige läbi majanduse, suhtumine oli võrreldes varasemaga üsna leebe. Kirjutati Euroopa Majandusühenduses toimuvatest protsessidest  ja suhetest kolmandate riikidega. Mõninga määral kirjutai EMÜ teemal ka ajakirjas Küsimused ja vastused.

J. Login "Maailm täna. Euroopa. Kuus tulevikuretsepti" ajakiri Välispanoraam 1970, 1971 lk 242-244, "Euroopa Ühendused" ajakiri Välispanoraam 1971, 1972 lk 323-327, "Euroopa Majandusühendus" ajakiri Välispanoraam 1972, 1973 lk 366-367, I. Trotsenko "EMÜ ja USA. EMÜ ja Jaapan. EMÜ ja arengumaad" ajakiri Välispanoraam 1972, 1973 lk 373-378, " EMÜ 1974: kriisiaasta. Hinnasõda" ajakiri Välispanoraam 1974, 1975 lk 370-372, "Väike Euroopa ja poliitiline integratsioon" ajakiri Välispanoraam 1975 , 1976 lk 52-53, "Ühisturu uus konventsioon arengumaadega" ajakiri Välispanoraam 1975, 1976 lk 411-412, "EMÜ ja Jaapan: kaubandussõja äärel" ajakiri Välispanoraam 1976, 1977 lk 398-400, "Valuutasõda ühisturus" ajakiri Välispanoraam 1976, 1977 lk 405-406, "Lääne - Euroopa "kolmnurga" teravad nurgad" ajakiri Välispanoraam 1977, 1978 lk378-380, "Roheline Euroopa vastuolude kammitsais" ajakiri Välispanoraam 1977, 1978 lk 389-394, "Hiina ja EMÜ" ajakiri Välispanoraam 1978, 1979 lk 396, " EMÜ: kalatüli" ajakiri Välispanoraam 1978, 1979 lk 397-398, " Lääne - Euroopa valuutasüsteem " ajakiri Välispanoraam 1979, 1980 lk 420-424, K.Kukl "Milles seisneb EMÜ regionaalpoliitika" ajakiri Küsimused ja vastused 1976, nr 23 lk 19-22.

Tähelepanu all olid ka poliitilised protsessid - Euroopa Parlamendi otsevalimised 1979. aastal, Euroopa Ühenduste Komisjoni esimehe vahetumine, Rooma Lepingute 20 aastapäev. "Võimuvahetus" ajakiri Välispanoraam 1976, 1977 lk 401-402, " 20 aastat Rooma Lepingud" ajakiri Välispanoraam 1977, 1978 lk 381-387, "Euroopa Parlament ´ 79 " ajakiri Välispanoraam 1979, 1980 lk 52-55, "Euroopa Parlamendi Sisyphose töö" ajakiri Välispanoraam 1980, 1981 lk73-74, E. Rahumaa "Mis on Euroopa Parlament" ajakiri Küsimused ja vastused 1979 nr 11 ,lk 23-27.

 

Kasutatud kirjandus:
"Külm sõda" John Lewis Gaddis 2007
"Üldajalugu (1938-1991) Õpik XII klassile" koostanud Kaido Jaanson 1994

<< Tagasi   << Algusse