eu_flag
Tartu Ülikooli Raamatukogu Euroopa Liidu dokumendikeskus

E-ÕPPEMATERJALID

Paneuroopa Liit
Euroopa ühendamine

Euroopa Liit

   Uurimused
   Andmebaasid
   EL riigid
   EL internetis
   EL hariduspoliitika
   EL teadustegevus
   EL seadusandlus
   EL uudised
   Viitamine ja terminid

Eesti ja Euroopa Liit

EL võimalused

Euroopa Solidaarsuskorpus - Euroopa Liidu noortele
Euroopa Liidu server

Õigused ELis - nõustamine ja probleemide lahendamine: Siseturg.
 
Eesti Euroopa Liidu poliitika ja selle eesmärgid

 

 

Europe Direct Lõuna-Eesti infopunkt

E-ÕPPEMATERJALID. Euroopa ühendamine. 1950. aastad.

1950. aastad.
1960.-1970. aastad.
1980. aastad.
Töölehed
1950. aastad. Euroopa ühendamise algus

Teise maailmasõja järel jõuti arusaamale, et Euroopa vajab senises poliitilises süsteemis muutusi. Maailmapoliitikas domineerisid üliriigid USA ja NSVL, Euroopa oli muutunud teisejärguliseks. Lääne - Euroopa riikide Kommunistlike parteide tugevnedes jõudsid kommunistide esindajad mitme riigi valitsusse. Sõjajärgsetel aastatel olid kommunistid esindatud Prantsusmaa, Itaalia, Luxemburgi, Belgia ja Hollandi valitsuses. Eriti populaarsed ja hästi organiseeritud olid Prantsusmaa ja Itaalia kommunistid. Kommunistidest ministrid sattusid lõpuks vastuollu oma riikide rahvuslike huvide ja NSVL käskudele kuuletumise vahel ning nad tagandati valitsustest. 1947. aastal loodi Belgradis Kominform, mis pidi aitama kaasa NSVL poliitika läbiviimisele Euroopas. Ida - Euroopa riigid langesid NSVL mõjusfääri ja muudeti nn rahvademokraatlikeks riikideks ( sisuliselt olid NSVL satelliitriigid).  Polariseerunud maailmas oli kaks vastasleeri - USA ja NSVL. Euroopa riigid pidid valima, kuhu nad tahavad kuuluda. Külm sõda oli alanud.

NSVL Euroopa integratsiooni ideed ei toetanud. Nagu ka Marshalli plaanis, nähti selles USA imperialistide huvide realiseerimist Euroopas.  9. mail 1950. aastal Robert Schumani poolt esitatud Schumani deklaratsioonis nähti ettevalmistusi uueks sõjaks, kuigi plaan oli rahumeelne. V. Grišanin "Rahvusvaheline ringvaade. Schumani plaan" ajaleht Rahva Hääl 14.05.1950  ja "Prantsuse ajalehed Schumani avaldusest" ajaleht Edasi 12.05.1950.

Euroopa Söe- ja Teraseühenduse (ESTÜ) loomist 1951. aastal kajastati ajakirjanduses lähtudes külma sõja aegsest retoorikast. Strateegiliselt olulisi tööstusharusid mõjutavaid otsuseid peeti uue sõja ( Kolmanda maailmasõja) ettevalmistamise plaaniks. USA soovis Euroopat muuta relvade töökojaks ja rünnata Nõukogude Liitu ning selle liitlasi.

"Sõja ettevalmistamise Ameerika plaan" ajaleht Edasi 21.04. 1951 ja M. Afonin "Rahvusvaheline ülevaade. Ameerika imperialistide vandenõu Lääne-Saksamaa revanšistidega" ajaleht Edasi 22.04.1951.

J. Stalini surma järel 1953. aastal muutusid NSVL välispoliitilised avaldused mõnevõrra rahumeelsemateks. NSVL oli suurriik oma tuumaarsenali ja satelliitriikidega. Kahe üliriigi rivaalitsemine oli rohkem ideoloogiline ja majanduslik ning oma väljaütlemistes vähemsõjakas. Kuid NSVL oli jätkuvalt Euroopa edasise integratsiooni vastu. Kardeti Saksamaa taastugevnemist ja Lääne-Euroopa sõjalise võimsuse kasvu, lisaks olid sündmused Ida-Euroopa riikides 1950-ndatel näidanud, et satelliitriigid soovisid NSVL mõju alt vabaneda.

25.03.1957.aastal allkirjastati Roomas kaks lepingut (nimetatud ka Rooma lepinguteks), millega loodi Euroopa Aatomienergiaühendus (Euratom) ja Euroopa Majandusühendus (EMÜ). EMÜ sihiks oli kaubavahetuspiirangute kaotamine liikmesriikide vahel, ühisturu ja ühise tolliliidu loomine, Euratom pidi aga garanteerima aatomienergia rahumeelse kasutamise.

16.03.1957. aastal saatis NSVL välisministeerium Moskvas asuvatele Euroopa riikide suursaatkondadele, USA suursaatkonnale ja ÜRO Majanduskomisjoni täidesaatvale sekretärile avalduse, milles esitati NSVL ametlik seisukoht Euratomi ja EMÜ loomise plaanidele. "NSVL välisministeeriumi avaldus Euratomi ja "üldturu" loomise plaanidest" ajaleht Noorte Hääl 17.03.1957. Ajakirjanduses kajastati ka teiste riikide ajalehtedes ilmunud vastavateemalisi artikleid. "Välismaised vastukajad NSVL välisministeeriumi avaldusele Euratomi ja "üldturu" loomise plaanidest" ajaleht Noorte Hääl 21.03.1957 ja J. Mazor "Rahvusvaheline ringvaade. Millest räägivad vastukajad NSV Liidu välisministeeriumi avalduse puhul" ajaleht Noorte Hääl 24.03.1957.

Rooma lepingutes nähti katset luua Euroopas kinnised organisatsioonid, mis takistaksid üleeuroopalist riikidevahelist majanduslikku koostööd. "Itaalia kommunistliku partei juhtkonna avaldus "üldturu" ja Euratomi loomise kohta" ajaleht Rahva Hääl 26.03.1957, "Välismaine kroonika" ajaleht Edasi 27.03.1957, "Euroopa lõhestamise teedel" ajaleht Rahva Hääl 27.03.1957, V. Gladilštšikov "Ohtlik samm" ajaleht Edasi 29.03.1957.

 

Kasutatud kirjandus:
"Pärast sõda. Euroopa ajalugu 1945. aastast" Tony Judt 2007
" Euroopa ühendamise lugu" Paavo Palk 2003
<< Tagasi   << Algusse