eu_flag
Tartu Ülikooli Raamatukogu Euroopa Liidu dokumendikeskus

E-ÕPPEMATERJALID

Paneuroopa Liit
Euroopa ühendamine

Euroopa Liit

   Uurimused
   Andmebaasid
   EL riigid
   EL internetis
   EL hariduspoliitika
   EL teadustegevus
   EL seadusandlus
   EL uudised
   Viitamine ja terminid

Eesti ja Euroopa Liit

EL võimalused

Euroopa Solidaarsuskorpus - Euroopa Liidu noortele
Euroopa Liidu server

Õigused ELis - nõustamine ja probleemide lahendamine: Siseturg.
 
Eesti Euroopa Liidu poliitika ja selle eesmärgid

 

 

Europe Direct Lõuna-Eesti infopunkt

E-ÕPPEMATERJALID. Paneuroopa Liit. AVALIK ARVAMUS

PANEUROOPA
EUROOPA UNIOON
AVALIK ARVAMUS
Töölehed
Eesti poliitikute ning avalikkuse suhtumine Euroopa ühendamise katsetesse

Mingit põhimõttelist diskussiooni Paneuroopa küsimuses Eestis ei tekkinud, küll aga avaldati arvamust selle idee elluviimise võimalikkuse kohta.

Paneuroopa Eesti Ühingu liikmed propageerisid Euroopa ühtekuuluvuse ideed. J. Tõnisson rõhutas 1929.a oktoobris Tartus toimunud kõnekoosolekul Euroopa kultuurilist ühtekuuluvust. 1931.a septembris esines Jaan Tõnisson Rahvasteliidu Euroopa uurimiskomisjonis Paneuroopat toetava sõnavõtuga. J.Tõnisson "Euroopa föderatsiooni idee" EÜS album XI 1940, lk 64-74.

Samuti esines Paneuroopat toetava sõnavõtuga Rahvasteliidu sama istungi Täiskogul K.R.Pusta, kes soovitas kiirendada Euroopa Uniooni statuudi väljatöötamist.

K.R. Pusta esinemine kutsus esile Euroopa ajalehtedes mitmeid iroonilisi märkusi. Eesti vaskapoolsetest ajalehtedest ühines kriitikaga "Vaba Maa", kajastades välisajakirjanduses ilmunud kommentaare. Ajaleht "Vaba Maa" "Eesti propageerib Pan-Euroopat"10.09.1931, "Prantsuse lehed Eesti delegaatide kõnedest"18.09. 1931 ja "Briand ja me´e Pusta"19.09.1931.

J. Tõnisson märkis Tallinnasse naastes, et Eesti ajalehed tõstsid tema kõnest põhjendamatult esile kinos ja raadios tehtavat propagandat. "Journal de Geneve" andmetel tunnistas ka Pusta, et ilmselt oli ta oma resolutsiooniprojektis liiga kategooriline.

Pärast K.R.Pusta lahkumist Pariisist ja Genfist 1932. aastal lõppes Eesti esindajate aktiivsus Euroopa Uniooni Uurimiskomitees. Fašismi pealetungiga Euroopas jäi Paneuroopa idee Eestis tahaplaanile. Paneuroopa ideed peeti lausa utoopiliseks ja selles kahtlesid isegi Paneuroopa pooldajad.
A.Piip "Pan-Euroopa" Nüüdne maailmapoliitika ja Eesti. Sissejuhatus poliitikasse II. Elav teadus 11 1932, lk 52-75.

Veel Teise Maailmasõja ajal avaldati Eesti ajakirjanduses arvamust Euroopa ühtsuse võimalikkuse kohta. Edgar Kant "Euroopa tulevikust" ajaleht  Postimees 1.12. 1942.

Nagu nii mõnigi julge visioon, ei realiseerunud ka Paneuroopa idee. Oma ideelise jõuga mõjutas see aga 1920.aastate poliitikat ja Euroopa Liikumise taassündi pärast 1945.aastat.

<< Tagasi   << Algusse