eu_flag
Tartu Ülikooli Raamatukogu Euroopa Liidu dokumendikeskus

E-ÕPPEMATERJALID

Paneuroopa Liit
Euroopa ├╝hendamine

Euroopa Liit

   Uurimused
   Andmebaasid
   EL riigid
   EL internetis
   EL hariduspoliitika
   EL teadustegevus
   EL seadusandlus
   EL uudised
   Viitamine ja terminid

Eesti ja Euroopa Liit

EL v├Áimalused

Euroopa Solidaarsuskorpus - Euroopa Liidu noortele
Euroopa Liidu server

Õigused ELis - nõustamine ja probleemide lahendamine: Siseturg.
 
Eesti Euroopa Liidu poliitika ja selle eesmärgid

 

 

ELEKTROONILISED ÕPPEMATERJALID EUROOPA LIIDU AJALOO KOHTA


Tartu Ülikooli Raamatukogus on loodud elektrooniline kollektsioon koos metoodilise abimaterjaliga õpetajatele Euroopa Liidu kujunemist ja ajalugu käsitlevatest eestikeelsetest allikmaterjalidest. Õppematerjali loomisel on kasutatud peamiselt  TÜ Raamatukogus olemasolevaid unikaalseid ajalooallikaid, lisaks on kasutatud Eesti Kirjandusmuuseumi ja Eesti Riigiarhiivi allikmaterjale.

Euroopa Liidu ajaloo alased e-õppematerjalid koosnevad kahest osast: Paneuroopa Liit ja Euroopa ühendamine, mis käsitlevad allikmaterjale ja maailmasündmuste kajastusi Eesti ajakirjanduses vastavalt ajajärkudest enne ja pärast Teist maailmasõda.
Ajakirjanduses ilmunud artiklid esitavad mingeid seisukohti ja on erapoolikud.
Nõukogude ajakirjandus oli eelkõige propagandarelv, trükiajakirjandus ei pidanudki kajastama reaalset elu.
Kui ajakirjandus oli allutatud riigipoolsele totaalsele kontrollile ja avaldati poliitiliselt ning ideoloogiliselt õigeid kirjutisi, siis mida said inimesed ajalehtedest lugeda Euroopa integratsiooni kohta? Milline ettekujutus Euroopa ühendamisest võis lugejal  tekkida siinpool raudset eesriiet?

Õppematerjalide loomisel on lähtutud ajaloo ja ühiskonnaõpetuse ainetes käsitletavast allikaõpetusest ning selle võimalikust integreerimisest meediaõpetusega. Üheks eesmärgiks on keskenduda allika mõistele, allika tuvastatavusele, usaldusväärsuse hindamisele ning allikate kasutamisele erinevat tüüpi tekstides. Õppematerjalide peamiseks eesmärgiks on pakkuda õpetajatele tuge Euroopa Liidu aluste ja ajaloo õpetamisel. Samuti avardada õpilaste teadmisi Euroopa Liidust ning mõista Eesti ja Euroopa suhete järjepidevust.

Väga suure töö digitaliseeritud EL õppematerjalide loomisel tegi tollase Europe Direct Lõuna-Eesti infopunkti konsultant Kristi Kivilaid.

TÜ Ajaloo- ja arheoloogiainstituudi doktorandi Terje Halliku poolt on loodud Euroopa Liidu alaste e-õppematerjalide juurde abivahendina õpetajatele Euroopa Liidu ajaloo käsitlemiseks gümnaasiumiastme õpilastele töölehed. Töölehtede ülesanded on enamasti probleemikesksed ning eeldavad õpilaselt nii funktsionaalse lugemise oskust kui ka loovat mõtlemist ning aitavad sellega paremini mõista Euroopa ühendamise lugu 20. sajandil.
Digitaalsed Euroopa Liidu alased e-õppematerjalid said valmida tänu TÜ
Raamatukogus kasutatavale algallikaid säästvale pealtvalgustusskännerile.

Euroopa Liidu ajaloo alased e-õppematerjalid on loodud aastatel 2006-2008 Europe Direct Lõuna-Eesti infopunkti poolt.