eu_flag
Tartu Ülikooli Raamatukogu Euroopa Liidu dokumendikeskus

E-ÕPPEMATERJALID

Paneuroopa Liit
Euroopa ühendamine

Euroopa Liit

   Uurimused
   Andmebaasid
   EL riigid
   EL internetis
   EL hariduspoliitika
   EL teadustegevus
   EL seadusandlus
   EL uudised
   Viitamine ja terminid

Eesti ja Euroopa Liit

EL võimalused

Euroopa Solidaarsuskorpus - Euroopa Liidu noortele
Euroopa Liidu server

Õigused ELis - nõustamine ja probleemide lahendamine: Siseturg.
 
Eesti Euroopa Liidu poliitika ja selle eesmärgid

 

 

Europe Direct Lõuna-Eesti infopunkt

E-ÕPPEMATERJALID. Euroopa ühendamine

1950. aastad.
1960.-1970. aastad.
1980. aastad.
Töölehed
Euroopa ühendamise lugu

"Szczecienist Läänemere ääres Triesteni Aadria mere ääres on raudne eesriie langenud üle mandri…"

Winston Churchill 5. 03. 1946 Fulton, Missouri USA


Maailma võib näha erinevalt, tõde pole nii lihtne, nagu ta võib tunduda. Allikad on alus sellele, mida me teame. Allikaid kasutades õpitakse hindama nende väärtust ja arendatakse ajalooalase kriitilise mõtlemise oskust. Käesolevas õppematerjalis on kasutatud ajakirjanduses ilmunud materjali. Artiklid esitavad mingeid seisukohti ja on erapoolikud. Seetõttu tuleb artiklite uurimisel õppida neid kriitiliselt analüüsima. Nõukogude ajakirjandus oli eelkõige propagandarelv, trükiajakirjandus ei pidanudki kajastama reaalset elu. Eesmärgiks oli ajalehed ja ajakirjad muuta kasvatus ning propagandavahendiks. Tinglikult võib jagada Teise maailmasõja järgse Eesti ühiskondliku arengu neljaks perioodiks. Käesolevas õppematerjalis kajastatakse põhjalikumalt kolme esimese perioodi allikaid - Stalini aeg 1944 - 1954, Hrustšovi nn sula 1955 - 1969 ja Stagnatsioon 1969 - 1986. Neljandast perioodist Siirdeaeg 1987 - 2004 käsitletakse aastaid 1987 - 1992. NSVL liiduvabariikides ilmus enam-vähem ühesugune komplekt ajalehti ja ajakirju. Eesti NSV-s ilmunud ajalehtedest kasutasime vabariiklikku eestikeelset  Rahva Häält , komsomoli ametlikku häälekandjat Noorte Häält ja kohaliku tasandi päevalehte Edasit. Ajakirjadest jälgisid kõige rangemalt ideoloogilisi ettekirjutusi ajakirjad Eesti Kommunist ja Küsimused ja Vastused,  Aja Pulss oli üsna tugeva nõukoguliku suunitlusega ja Välispanoraam mõnevõrra vabameelsem.

Kui ajakirjandus oli allutatud riigipoolsele totaalsele kontrollile ja avaldati poliitiliselt ning ideoloogiliselt õigeid kirjutisi, siis mida said inimesed ajalehtedest lugeda Euroopa integratsiooni kohta? Milline ettekujutus Euroopa ühendamisest võis lugejal  tekkida siinpool raudset eesriiet?

 

Kasutatud kirjandus:

"Tagasivaade minevikku - erinevad vaatenurgad " Ajalooõpetaja käsiraamat 2000
"Ajalugu ei ole ainult minevik. Minevik ei ole veel ajalugu" Ajalooõpetaja käsiraamat 2004
"Meediasüsteem ja meediakasutus Eestis 1965-2004" toimetaja Peeter Vihalemm 2004

 

<< Tagasi   << Algusse