eu_flag

 

EUROPE DIRECT TEABEVÕRK

EUROPE DIRECT LÕUNA-EESTI INFOPUNKT

UUDISED

ÜRITUSTE KROONIKA

EELINFO

VIIDAD

GALERII

E-ÕPPEMATERJALID

Paneuroopa Liit
Euroopa ühendamine
EUROPE DIRECT TEABEVÕRK

EUROPE DIRECT TEABEVÕRK  on kodanikele suunatud Euroopa Liidu alast teavet ja nõustamist pakkuv infopunktide võrgustik. Euroopa Liidu linnades ja maapiirkondades töötab 393 Europe Direct infopunkti, mille ülesandeks on rahuldada laienenud Euroopa Liidu kodanike infovajadusi.

Teabevõrgu tegevust koordineerib ja toetab Euroopa Komisjon. Administreerimisse on kaasatud liikmesriigi poolt valitud asutus. Eestis on selleks Riigikantselei. Infopunkte haldavad asutused valiti neli aastat kestvaks esimeseks tegevusperioodiks avalikul konkursil. Uued infopunktid alustasid tööd 2005.aasta mais-juunis.

 

edir[-att-]euroinfo.ee
Viimane muudatus: 06.09.2005