eu_flag

 

EUROPE DIRECT TEABEVÕRK

EUROPE DIRECT LÕUNA-EESTI INFOPUNKT

UUDISED

ÜRITUSTE KROONIKA

EELINFO

VIIDAD

GALERII

E-ÕPPEMATERJALID

Paneuroopa Liit
Euroopa ühendamine

E-ÕPPEMATERJALID. Euroopa ühendamine.

1950. aastad.
1960.-1970. aastad.
1980. aastad.
Töölehed
KOKKUVÕTTEKS JA KORDAMISEKS

1.    Võrrelge Euroopa integratsiooni pärast Esimest maailmasõda ja pärast Teist maailmasõda. Millised olid erinevused, millised olid sarnasused?

2.    Koostage kava Euroopa ühendamise protsessist pärast Teist maailmasõda.

3.    Võrrelge, milline oli teadmiste ja propaganda vahekord 1950ndate aastate Nõukogude ajakirjanduses, milline 1970ndatel aastatel? Millest võisid need muutused tingitud olla?

4.    Hinnake, kas Nõukogude ajakirjanduses esitatud kartused Euroopa integratsiooni osas osutusid õigustatuteks või mitte?

5.    Kirjutage arutlev kokkuvõte, mida teadsid Teie arvates eestlased Euroopa integratsioonist Nõukogude okupatsiooni perioodil?

6.    Kirjutage Euroopa integratsiooni tulevikustsenaarium.

<< Tagasi   << Algusse