eu_flag

 

EUROPE DIRECT TEABEVÕRK

EUROPE DIRECT LÕUNA-EESTI INFOPUNKT

UUDISED

ÜRITUSTE KROONIKA

EELINFO

VIIDAD

GALERII

E-ÕPPEMATERJALID

Paneuroopa Liit
Euroopa ühendamine

E-ÕPPEMATERJALID. Euroopa ühendamine.

1950. aastad.
1960.-1970. aastad.
1980. aastad.
Töölehed
EUROOPA LIIDU MOODUSTAMINE JA EESTI

Vastamiseks kasutage materjale rubriigist 1980. aastad. Euroopa Ühendustest Euroopa Liiduni.

 
  1. Milliseid erinevusi märkate ajakirjanduse stiilis alates 1987. aastast? Millest olid need muutused tingitud?
  2. Kuidas kajastus Balti riikide probleem Euroopa Parlamendi töös? Milline oli EMÜ positsioon Balti riikide okupeerimise küsimuses? Vt Saarna, M. (1989). Tagasiteel Euroopa rahvaste perre? Aja Pulss, nr 11, lk 15-16.
  3. Milliseid muudatusi Euroopa integratsioonis tõi kaasa Maastrichti leping? Vt EÜ tippkohtumisest (1991). Rahva Hääl 10.12.; Euroopa ühine raha hiljemalt 1999. aasta alguseks (1991). Rahva Hääl 11.12.; Hiietamm, A. (1991). Helmuth Kohl: tippkohtumine Maastrichtis oli edukas. Rahva Hääl 12.12.; Tiido, H. (1992). Maastrichtis otsustati: 1992-1993-1995-1999. Aja Pulss, nr 4, lk 29-30.
  4. Millised argumendid rääkisid Euroopa ühisraha kasuks, millised aga kahjuks? Vt Põder, E. (1992). ECU on eküü. Aja Pulss, nr 2, lk 34-36.
  5. Milline oli eestlaste suhtumine Euroopa integratsiooni 1991. aastal? Vt Saar, A. (1992). Ühisturg ja meie. Aja Pulss, nr 10, lk 27 -28.
  6. Kirjutage arutlus teemal: „Külma sõja lõpp ja Nõukogude Liidu kokkuvarisemine – Euroopa integratsiooni uus algus?”
<< Tagasi   << Algusse