eu_flag

 

EUROPE DIRECT TEABEVÕRK

EUROPE DIRECT LÕUNA-EESTI INFOPUNKT

UUDISED

ÜRITUSTE KROONIKA

EELINFO

VIIDAD

GALERII

E-ÕPPEMATERJALID

Paneuroopa Liit
Euroopa ühendamine

E-ÕPPEMATERJALID. Euroopa ühendamine.

1950. aastad.
1960.-1970. aastad.
1980. aastad.
Töölehed
EUROOPA MAJANDUSÜHENDUS 1970. AASTATEL

Vastamiseks kasutage materjale rubriigist 1960.-1970. aastad. Seisakust Euroopa koostöö tihenemiseni.

1.    1. jaanuaril 1973 liitusid Euroopa Majandusühendusega 3 uut riiki. Millised?
2.    Tutvuge artikliga Login, J. (1971). Maailm täna. Euroopa. Kuus tulevikuretsepti. Välispanoraam 1970, lk 242-244. Artiklis resümeerib autor Londoni Strateegiliste Uurimiste Instituudi uuringut võimalikest arengustsenaariumitest Euroopas lähikümnenditel. Kas mõni nendest mudelitest teostus ka reaaluses? Kui jah, siis milline? Kui ei, siis miks?
3.    Tutvuge artikliga Lääne-Euroopa "kolmnurga" teravad nurgad (1978). Välispanoraam 1977, lk 378-380. Millistest riikidest käib jutt? Milles seisnes nende vastastikune seotus? Analüüsige nende riikide tugevaid ja nõrku külgi.
4.    Tutvuge artikliga 20 aastat Rooma lepingut (1978). Välispanoraam 1977, lk 381-387. Millistes valdkondades oli EMÜ teinud 20 aastaga edusamme, millistes valdkondades aga oldi saadud tagasilöökide osaliseks? Miks?
5.    Analüüsige ajakirja „Välispanoraam” stiili Euroopa Majandusühendusega seotud teemade kajastamisel.
6.    Milliseid Euroopa Majandusühenduse edusamme oli sunnitud tunnistama isegi Nõukogude ajakirjandus?
<< Tagasi   << Algusse