eu_flag

 

EUROPE DIRECT TEABEVÕRK

EUROPE DIRECT LÕUNA-EESTI INFOPUNKT

UUDISED

ÜRITUSTE KROONIKA

EELINFO

VIIDAD

GALERII

E-ÕPPEMATERJALID

Paneuroopa Liit
Euroopa ühendamine

E-ÕPPEMATERJALID. Euroopa ühendamine.

1950. aastad.
1960.-1970. aastad.
1980. aastad.
Töölehed
NÕUKOGUDE JA LÄÄNE AJAKIRJANDUSE REAGEERINGUD EURATOMI JA EMÜ MOODUSTAMISELE

Vastamiseks kasutage materjale rubriigist 1950. aastad. Euroopa ühendamise algus.

 
  1. Millised muutused toimusid Nõukogude retoorikas pärast Stalini surma suhtumises Euroopa riikide koostöösse? Tooge näiteid.
  1. Leidke tekstidest, kuidas kajastub neis Nõukogude Liidu poliitika Ida- ja Lääne-Saksamaa suhtes? Kuidas pidi Nõukogude Liidu meelest toimuma saksa rahva ühendamine?
  1. Tooge näiteid, kuidas reageerisid Lääne-Euroopa ja Ameerika Ühendriikide ajalehed Nõukogude Liidu seisukohtadele Euratomi ja EMÜ loomise asjus? Vt Mazor, J. (1957). Rahvusvaheline ringvaade. Millest räägivad vastukajad NSV Liidu välisministeeriumi avalduse puhul. Noorte Hääl, 24.03.
  1. Millised hirmud olid Itaalia kommunistidel Euratomi ja EMÜ loomise asjus? Vt Itaalia kommunistliku partei juhtkonna avaldus "üldturu" ja Euratomi loomise kohta. (1957). Rahva Hääl, 26.03.
  1. Kirjutage artikkel, kus vastate Nõukogude ajakirjanduses avaldatud nn kartustele Euratomi ja EMÜ loomise asjus.
.
<< Tagasi   << Algusse