eu_flag

 

EUROPE DIRECT TEABEVÕRK

EUROPE DIRECT LÕUNA-EESTI INFOPUNKT

UUDISED

ÜRITUSTE KROONIKA

EELINFO

VIIDAD

GALERII

E-ÕPPEMATERJALID

Paneuroopa Liit
Euroopa ühendamine

E-ÕPPEMATERJALID. Paneuroopa Liit.

PANEUROOPA
EUROOPA UNIOON
AVALIK ARVAMUS
Töölehed
PANEUROOPA IDEE JA EESTI

Vastamiseks kasutage materjale rubriigist Avalik arvamus. Eesti poliitikute ning avalikkuse suhtumine Euroopa ühendamise katsetesse.

  
  1. Kes Eesti poliitikutest olid seotud Paneuroopa liikumise ideega?
  2. Selgitage, millised Eesti ringkonnad olid Paneuroopa idee suhtes kriitilised ja miks?
  3. Mida pidas Jaan Tõnisson Euroopa Uniooni idee teostumisel kõige suuremaks takistuseks? Vt Tõnisson, J. (1940). Euroopa föderatsiooni idee. EÜS-i album XI. Tartu: Eesti Üliõpilaste Seltsi Kirjastus, lk 64-74.
  4. Püüdke leida põhjendusi, miks suhtusid Prantsuse ajalehed K. R. Pusta ettepanekutesse pigem halvakspanu kui poolehoiuga? Vt Eesti propageerib Pan-Euroopat (1931). Vaba Maa, 10.09.; Prantsuse lehed Eesti delegaatide kõnedest (1931). Vaba Maa, 18.09.; Briand ja meie Pusta (1931). Vaba Maa, 19.09.
  5. Kujutlege, et olete K. R. Pusta. Kirjutage lühike vastus Teid tabanud kriitikale seoses Paneuroopa ideega.
  6. Arutlege, kas Eesti Vabariigi huvides sõdadevahelisel perioodil oli solidaarne Euroopa või mitte?
<< Tagasi   << Algusse