eu_flag

 

EUROPE DIRECT TEABEVÕRK

EUROPE DIRECT LÕUNA-EESTI INFOPUNKT

UUDISED

ÜRITUSTE KROONIKA

EELINFO

VIIDAD

GALERII

E-ÕPPEMATERJALID

Paneuroopa Liit
Euroopa ühendamine

E-ÕPPEMATERJALID. Paneuroopa Liit.

PANEUROOPA
EUROOPA UNIOON
AVALIK ARVAMUS
Töölehed
EUROOPA UNIOONI IDEE

Vastamiseks kasutage materjale rubriigist Euroopa Unioon. Rahvasteliidus esitatud Euroopa Ühendriikide idee.

 
  1. Kes oli Euroopa Uniooni mõtte algataja ja peamine propageerija?
  2. Miks oli Paneuroopa ideede levikule oluline poliitikute toetus?
  3. Selgitage, kuidas on omavahel seotud patsifismi ideede levik maailmas 1920ndatel aastatel ja Euroopa Uniooni idee?
  4. Millised ideed kajastusid Briand’i memorandumis?
  5. Arutlege, miks jäi Euroopa Uniooni idee realiseerimata?
  6. Koostage võimalik arengustsenaarium, mis oleks maailma ajaloos olnud teisiti, kui 1930ndatel aastatel oleks jõutud Euroopa Uniooni moodustamiseni?
<< Tagasi   << Algusse