eu_flag

 

EUROPE DIRECT TEABEVÕRK

EUROPE DIRECT LÕUNA-EESTI INFOPUNKT

UUDISED

ÜRITUSTE KROONIKA

EELINFO

VIIDAD

GALERII

E-ÕPPEMATERJALID

Paneuroopa Liit
Euroopa ühendamine

E-ÕPPEMATERJALID. Paneuroopa Liit.

PANEUROOPA
EUROOPA UNIOON
AVALIK ARVAMUS
Töölehed
PANEUROOPA LIIKUMISE IDEE JA EESMÄRGID

Vastamiseks kasutage järgmisi materjale:

Paneuroopa Liit. Tallinn: Paneuroopa Kirjastus.
Coudenhove-Kalergi, R. N. (1931). Paneuroopa ABC. Tallinn: Paneuroopa Eesti Ühingu Kirjastus. 
 
  1. Selgitage, kelle või mille vastu pidi Paneuroopa liikumine astuma?
  2. Miks olid Ameerika Ühendriigid huvitatud Paneuroopa ideest? Vt Pusta, K. R. (1929). Paneuroopa liikumine ja selle lähemad ülesanded. Postimees, 16. ja 17. 08.
  3. Milliseid takistusi nägi Coudenhove-Kalergi Venemaa liitumisele Paneuroopaga? Nimetage kolm.
  4. Millised seisukohad olid takistuseks Inglimaa liitumiseks Paneuroopa liikumisega?
  5. Leidke põhjuseid, miks Paneuroopa idee elluviimine oli takistatud?
  6. Tooge näiteid, et Coudenhuve-Kalergi väited Euroopat ähvardavatest ohtudest osutusid hiljem tõesteks.
<< Tagasi   << Algusse