eu_flag

 

EUROPE DIRECT TEABEVÕRK

EUROPE DIRECT LÕUNA-EESTI INFOPUNKT

UUDISED

ÜRITUSTE KROONIKA

EELINFO

VIIDAD

GALERII

E-ÕPPEMATERJALID

Paneuroopa Liit
Euroopa ühendamine

E-ÕPPEMATERJALID. Paneuroopa Liit.

PANEUROOPA
EUROOPA UNIOON
AVALIK ARVAMUS
Töölehed
EUROOPA INTEGRATSIOONI AJALOOST

Vastamiseks kasutage järgmisi materjale:

Coudenhove-Kalergi, R. N. (1931). Paneuroopa ABC. Tallinn: Paneuroopa Eesti Ühingu Kirjastus.
Piip, A. (1932). Nüüdne maailmapoliitika ja Eesti. Sissejuhatus poliitikasse II. Elav Teadus, 11. Tartu: Eesti Kirjanduse Seltsi Kirjastus.
Tõnisson, J. (1940). Euroopa föderatsiooni idee. EÜS-i Album XI. Tartu: Eesti Üliõpilaste Seltsi Kirjastus, lk 64-74.

 

1. Nimetage isikuid Euroopa ajaloost, keda võib pidada Euroopa integratsioonile alusepanijateks. 

2. Selgitage, millised on Teie meelest Euroopa geograafilised, keelelised, ajaloolised ja majanduslikud piirid? Vt Coudenhove-Kalergi, R. N. (1931). Paneuroopa ABC. Tallinn: Paneuroopa Eesti Ühingu Kirjastus.

3. Miks nurjus Paneuroopa idee Napoleoni ajal? Vt Tõnisson, J. (1940). Euroopa föderatsiooni idee. EÜS-i Album XI. Tartu: Eesti Üliõpilaste Seltsi Kirjastus, lk 64-74.

4. Miks hakkas Euroopa ühendamise idee leidma rohkem kõlapinda just pärast Esimest maailmasõda? Vt Piip, A. (1932). Nüüdne maailmapoliitika ja Eesti. Sissejuhatus poliitikasse II. Elav Teadus, 11. Tartu: Eesti Kirjanduse Seltsi Kirjastus. 

5. Millised on Teie arvates need väärtused ja põhimõtted, millel seisab Euroopa ühtsus?

6. Millised on Teie meelest peamised argumendid Euroopa ühendamise ja koostöö võimalikkuse kasuks?
<< Tagasi   << Algusse