eu_flag

 

EUROPE DIRECT TEABEVÕRK

EUROPE DIRECT LÕUNA-EESTI INFOPUNKT

UUDISED

ÜRITUSTE KROONIKA

EELINFO

VIIDAD

GALERII

E-ÕPPEMATERJALID

Paneuroopa Liit
Euroopa ühendamine

E-ÕPPEMATERJALID. Paneuroopa Liit. PANEUROOPA

PANEUROOPA
EUROOPA UNIOON
AVALIK ARVAMUS
Töölehed
Pan-Euroopa liikumine ja Eesti

1920. aastatel sündis liikumine, mis pakkus Euroopa probleemidele senisest erinevat lahendust. Selle eestvedajaks ja propageerijaks oli krahv Richard Coudenhove-Kalergi.

1923.a avaldas R.Coudenhove-Kalergi raamatu "Paneuroopa" ja samal aastal asutati Viinis Paneuroopa Liit. 1926. aastal toimus Viinis esimene Paneuroopa kongress, kus osales üle 2000 poliitiku, kultuuritegelase, töösturi ja ajakirjaniku. Kongressi järel loodi mitmes Euroopa riigis Paneuroopa Liidu kohalikke harusid .

Paneuroopa Liidu kandvaks ideeks oli eelkõige üldine Euroopa rahvaste rahuidee, riikide rahulik koostöö föderatiivse Šveitsi ja USA eeskujul. Samas ei tähendanud Paneuroopa USAle sarnanevat ühtse põhiseaduse, keele ja valitsusega föderatiivse riigi loomist. Euroopa institutsioonid pidid lahendama tekkivaid tüliküsimusi riikide vahel. Teine oluline aspekt oli majanduslik koostöö. Paneuroopa Liit pidi julgustama kapitali paremat korraldamist ja tagama nii kõrgema elatustaseme kogu Euroopas. Vastastikuses majanduslikus seotuses nähti lepingute kõrval kestva rahu parimat tagatist.

Eesti poliitikutest oli Paneuroopa Liiduga kõige rohkem seotud Eesti Vabariigi välisminister ja diplomaat Kaarel Robert Pusta. K.R.Pusta algatas 1926. aastal Paneuroopa Eesti Ühingu loomise, mis esialgu küll läbi kukkus. Alles 14.augustil 1929. aastal loodi Tallinnas Paneuroopa Eesti Ühing, mille esimeheks valiti Ants Piip. Ühingusse astus teiste tuntud poliitikute ja riigimeeste kõrval ka Jaan Tõnisson. K.R.Pusta tutvustas Paneuroopa põhimõtteid ka Eesti ajakirjanduses. K.R.Pusta "Paneuroopa liikumine ja selle lähemad ülesanded" ajaleht "Postimees" 16 ja 17 august.1929 .

Lisaks ühtse Euroopa idee propageerimisele kirjastas Paneruoopa Eesti Ühing Paneuroopa teemalisi raamatuid. Lisaks ülalmainitud "Paneuroopale" ilmus Eestis ka R.Coudenhove-Kalergi "Paneuroopa ABC". 1931

<< Tagasi   << Algusse