eu_flag

 

EUROPE DIRECT TEABEVÕRK

EUROPE DIRECT LÕUNA-EESTI INFOPUNKT

UUDISED

ÜRITUSTE KROONIKA

EELINFO

VIIDAD

GALERII

E-ÕPPEMATERJALID

Paneuroopa Liit
Euroopa ühendamine

E-ÕPPEMATERJALID. Paneuroopa Liit. EUROOPA UNIOON

PANEUROOPA
EUROOPA UNIOON
AVALIK ARVAMUS
Töölehed
Rahvasteliidus esitatud Euroopa Ühendriikide idee

1925. aastal Locarnos sõlmitud Prantsuse - Saksa mittekallaletungi leping ja 27.08. 1928.a sõlmitud Briand-Kellogi pakt, millega ühines 68 riiki, olid järgmised sammud Euroopa riikide lähenemisest. Briand-Kellogi paktiga kohustuti loobuma sõjast kui rahvusliku poliitika vahendist, kõik konfliktid tuli lahendada rahumeelselt. (Samas ei sisaldanud see leping desarmeerimise nõuet ega näinud ette agressorite vastaseid sanktsioone)

Euroopas oli patsifismi ja leppimiste aeg. 1929. aastal esitas Prantsusmaa välisminister Aristide Briand Rahvasteliidus oma plaani e Briand memorandumi, mille sisuks oli Rahvasteliidu piirides Euroopa Föderatsiooni loomine. Rahvasteliidu juurde asutati aasta hiljem erikomisjon - Euroopa Uniooni Uurimiskomitee. Eesti diplomaadid propageerisid Paneuroopa ideaale Euroopa Uniooni Uurimiskomitees.K.R.Pusta "Euroopa koostöö wõimalusi " ajaleht "Vaba Maa" 18 ja 20 .05 .1935

1929.a Rahvasteliidu Täiskogul esitatud Briandi memorandumile reageerisid Eesti poliitikud positiivselt. 9.juulil 1930.a saatis Eesti Taani, Norra ja Rootsi eeskujul Prantsusmaale oma seisukohad Euroopa Uniooni loomise plaani suhtes. Eesti teatas, et on nõus osalema Euroopa riikide nõupidamistel. Vabariigi valitsuse otsus 09.07.1930.

Euroopa Uniooni Uurimiskomitee ei jõudnud Euroopa Uniooni statuudi arutamiseni. Peamiselt vahetati mõtteid majandusprobleemide üle. Pärast A. Briandi surma 1932. aastal jäi tema idee hoopis soiku.

<< Tagasi   << Algusse