eu_flag

 

EUROPE DIRECT TEABEVÕRK

EUROPE DIRECT LÕUNA-EESTI INFOPUNKT

UUDISED

ÜRITUSTE KROONIKA

EELINFO

VIIDAD

GALERII

E-ÕPPEMATERJALID

Paneuroopa Liit
Euroopa ühendamine

E-ÕPPEMATERJALID. Euroopa ühendamine

1950. aastad.
1960.-1970. aastad.
1980. aastad.
Töölehed
Euroopa ühendamise lugu

"Szczecienist Läänemere ääres Triesteni Aadria mere ääres on raudne eesriie langenud üle mandri…"

Winston Churchill 5. 03. 1946 Fulton, Missouri USA


Maailma võib näha erinevalt, tõde pole nii lihtne, nagu ta võib tunduda. Allikad on alus sellele, mida me teame. Allikaid kasutades õpitakse hindama nende väärtust ja arendatakse ajalooalase kriitilise mõtlemise oskust. Käesolevas õppematerjalis on kasutatud ajakirjanduses ilmunud materjali. Artiklid esitavad mingeid seisukohti ja on erapoolikud. Seetõttu tuleb artiklite uurimisel õppida neid kriitiliselt analüüsima. Nõukogude ajakirjandus oli eelkõige propagandarelv, trükiajakirjandus ei pidanudki kajastama reaalset elu. Eesmärgiks oli ajalehed ja ajakirjad muuta kasvatus ning propagandavahendiks. Tinglikult võib jagada Teise maailmasõja järgse Eesti ühiskondliku arengu neljaks perioodiks. Käesolevas õppematerjalis kajastatakse põhjalikumalt kolme esimese perioodi allikaid - Stalini aeg 1944 - 1954, Hrustšovi nn sula 1955 - 1969 ja Stagnatsioon 1969 - 1986. Neljandast perioodist Siirdeaeg 1987 - 2004 käsitletakse aastaid 1987 - 1992. NSVL liiduvabariikides ilmus enam-vähem ühesugune komplekt ajalehti ja ajakirju. Eesti NSV-s ilmunud ajalehtedest kasutasime vabariiklikku eestikeelset  Rahva Häält , komsomoli ametlikku häälekandjat Noorte Häält ja kohaliku tasandi päevalehte Edasit. Ajakirjadest jälgisid kõige rangemalt ideoloogilisi ettekirjutusi ajakirjad Eesti Kommunist ja Küsimused ja Vastused,  Aja Pulss oli üsna tugeva nõukoguliku suunitlusega ja Välispanoraam mõnevõrra vabameelsem.

Kui ajakirjandus oli allutatud riigipoolsele totaalsele kontrollile ja avaldati poliitiliselt ning ideoloogiliselt õigeid kirjutisi, siis mida said inimesed ajalehtedest lugeda Euroopa integratsiooni kohta? Milline ettekujutus Euroopa ühendamisest võis lugejal  tekkida siinpool raudset eesriiet?

 

Kasutatud kirjandus:

"Tagasivaade minevikku - erinevad vaatenurgad " Ajalooõpetaja käsiraamat 2000
"Ajalugu ei ole ainult minevik. Minevik ei ole veel ajalugu" Ajalooõpetaja käsiraamat 2004
"Meediasüsteem ja meediakasutus Eestis 1965-2004" toimetaja Peeter Vihalemm 2004

 

<< Tagasi   << Algusse